Privacybeleid

In het kader van de GDPR regelgeving met betrekking tot de (persoonlijke) gegevensverwerking, dienen wij u mee te delen dat jullie persoonlijke gegevens, zoals door jullie verstrekt in de infofiche, bijgehouden worden op de computer van de club. De relevante info met betrekking tot naam, adres en leeftijd (niet limitatief, maar voornamelijk) worden ook ingevoerd in de database van het VVW, het Vlaams Vereniging voor Watersport. Wij geven uw info niet vrij aan derden, zelfs niet op verzoek. Noch omwille van marketing doeleinden, noch omwille van vragen met betrekking tot persoonlijke levenssfeer. Wij dienen er jullie wel attent op te maken dat wij op de clubterreinen camera’s hebben staan alsook er met evenementen foto’s kunnen genomen worden en deze geplaatst kunnen worden op sociale media en/of de website. Indien gewenst bezorgen wij u kopie van uw infofiche zoals deze door ons fysiek bewaard worden, naast de digitale gegevens. Indien jullie geen mails zouden willen ontvangen, gelieve hiervan dan een eenvoudig verzoek te bezorgen. Zonder tegenbericht blijft uw mailadres in de database zodat wij jullie op de hoogte kunnen houden van de belangrijkste zaken met betrekking tot de goede werking van de vereniging of om jullie te informeren over data.