Reglement van inwendige orde

Leden:

In een samenleving bestaat de noodzaak om enkele duidelijke afspraken te maken om het leven van iedereen te vereenvoudigen.
Ook een aantal wettelijke bepalingen dienen meegedeeld te worden via een officieel kanaal, vandaar dit regelement van inwendige orde.

Leden:

 • Kandidaat leden dienen een aanvraag te richten aan het bestuur.
 • Alle lidgelden behelzen een kalenderjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
 • De uiterste datum voor betaling der lidgelden is 1 maart. Na deze datum worden niet-betalers geannuleerd als lid. Betaling na deze datum heeft een her inschrijving tot gevolg.
 • Bij verstek van betaling dient het schip zo spoedig mogelijk de haven te verlaten, en zal de periode van 1 januari tot de dag van vertrek aangerekend worden aan dagligprijs.
 • Leden dienen het bestuur te verwittigen als ze niet meer komen, de lidgelden zijn ondeelbaar en niet terugvorderbaar conform de statuten.
 • Wordt als geen lid meer aanschouwd diegene die het verschuldigde lid- en/of liggelden niet heeft betaald op rekening van VVW Kempen voor 01 januari van dat jaar.

Terrein:

 • Het is verboden te kamperen of te overnachten op het terrein, tenzij met voorafgaandelijke toelating van het bestuur.
 • Het is verboden de goede orde op het terrein of de steigers te verstoren.
 • Het is verboden afval van welke aard ook achter te laten op het terrein of de steigers.
 • Batterijen, afvalolie of andere vervuilende vloeistoffen dienen persoonlijk meegenomen te worden.
 • Gasolie of benzine overgieten is ten strengste verboden op het water of aan de steigers. Dit moet gebeuren op de wal, of met de daarvoor speciale voorziene hulpmiddelen zodanig dat het water niet bezoedeld wordt.

Verzekering:

 • Iedere booteigenaar dient een geldig bewijs van verzekering te tonen op verzoek van het bestuur.
 • Niet verzekerde vaartuigen worden geweigerd.
  Botenhelling:
 • Het te water laten van een vaartuig gebeurd op eigen risico.
 • Alleen volwassenen mogen de botenhelling bedienen. Na het gebruik van de botenhelling moet de gebruiker de toegang afsluiten.
 • Wanneer de rode vlag aan de vlaggenmast hangt mogen er geen vaartuigen te water gelaten worden. Men dient eerst navraag te doen bij de havenmeester of het bestuur.
 • Trailers en wagens moeten geparkeerd worden op de voorziene plaatsen.
 • De toegang tot de botenhelling moet ten allen tijde vrij zijn.

Varen:

De bestuurder van een vaartuig moet volgens de vigerende wetgeving in het bezit zijn van een stuurbrevet.

Vaarvignet verplicht:

Om op de Vlaamse wateren te varen is ook nog een vignet verplicht en op deze website https://www.visuris.be/Waterwegenvignet vinden jullie een overzicht van de tarieven en verkooppunten terug.

Vaarregels:

 • Snelvaart (met inbegrip van jetski) is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang EN van 6.00 tot 22.00 uur.
 • Kijk voor eventuele rode vlag en dan heerst er vaarbeperking, ga informeren welke beperking (meestal ook per mail verstuurd)
 • Vaar alleen in de officiële door “De Vlaamse Waterweg” erkende zone aangegeven door:

Waterscooters (zittend) mogen varen in alle snelvaartvakken (varen met grote snelheid, varen met waterscooters, waterskiën en analoge activiteiten) mits het in acht nemen van enkele regels:
Art. 6.35 bis, lid 1: vakken voor ‘varen met grote snelheid’
“Het varen met een grote snelheid is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 500 m (…) Behoudens anders luidende bepalingen kan dit vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.”
Art. 6.35, leden 2 en 6: vakken voor ‘waterski en analoge activiteiten’
“De bestuurder van een motorvaartuig dat één of meerdere waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud, die belast is met de sleepdienst en de bewaking van de skiër en in staat is om deze rol te vervullen.”
“Behoudens anders luidende bepalingen kan het in lid 2 bedoelde vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.”
Art. 6.35 bis, lid 2: vakken voor ‘varen met waterscooters’
“Onverminderd de bepalingen van lid 1 (‘varen met grote snelheid’) en lid 6 van art. 6.35, is het varen met grote snelheid met waterscooters enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid van minstens 500 m.”
Waterscooters (staand) mogen alleen aan hoge snelheid varen in de snelvaartvakken bedoeld voor ‘varen met waterscooters’, conform art. 6.35 en art. 6.35 bis van het APSB.